SANG “IBADURRAHMAN”

Saripati surat al-Furqan ayat 63-64. Ayat ini menyebut hamba Allah dengan penyebutan sifatNya, yakni ar-Rahman. Kenapa demikian? Pertama, kita pahami dulu maksud sifat ar-Rahman. Ar-Rahman dalam kaidah bahasa berwazan fa’lan, biasanya menunjukkan kepada kesempurnaan dan kesementaraan. Sehingga Syekh Muhammad Abduh memaknai bahwa Allah adalah pencurah kasih sayang yang sempurna akan tetapi sifatnya sementara (dunia saja),…